MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2017
  1. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  2. Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018.
  3. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
  4. Zakup , dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – dla pomieszczeń : Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeńs
  5. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych – (zamówienie 6- częściowe)
  6. Wykonanie Poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce
  7. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.