Dostawy
  1. Zakup , dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – dla pomieszczeń : Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeńs
  2. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych – (zamówienie 6- częściowe)
  3. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.