Dostawy
  1. Dostawy środków do uzdatniania wody w basenach obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2018.
  2. Zakup , dostawa i montaż sprzętu i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – dla pomieszczeń : Centrum Wolontariatu w Hali Sportowej ul. Ściegiennego 8 oraz szatni piłkarzy gości, sali rozgrzewki gości , centrum dowodzenia i zabezpieczenia bezpieczeńs
  3. Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych – (zamówienie 6- częściowe)
  4. Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.