Hala Widowiskowo Sportowa
Adres: 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1
Tel: (041) 367 67 17
E-mail:: andrzej.tluczynski@mosir.kielce.pl
  • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
  • Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych
  • Pojemność hali 1200-1500 osób
  • Szatnie
  • Natryski
  • Pomieszczenie Klubu Olimpijczyka wyposażone w zestaw audio - video
  • Ceny za wynajem według cennika
Cennik opłat za korzystanie z parkingu przy Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul . Żytniej 1

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA UL. ŻYTNIA 1

Cennik opłat za korzystanie z parkingu przy Hali Widowiskowo – Sportowej

przy ul . Żytniej 1

Lp.

                           Przedmiot usługi

   Cena brutto

  

 

1

    samochód osobowy                                                 

  - opłata za opłata pierwszą godzinę parkowania

-  opłata za drugą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania  

 

2,00 

2,00 

2

    bus, autokar                                                 

 -  opłata za pierwszą godzinę parkowania –

 -  opłata za drugą i każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania  

 

2,00

2,00

 

3

 

Miejsce parkingowe  – abonament miesięczny

 

100,00

 

1. Parking  niestrzeżony, monitorowany. Cennik obowiązuje całą dobę.

2. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31.01.2017 r.

 HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA UL. ŻYTNIA 1

L.p.

Przedmiot usługi

Cena brutto w zł

1

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami za zajęcia sportowo-rekreacyjne

 

110,00 /godz.

2

Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne 45 min

65,00/godz. lekcyjna

3

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

 

50,00 /godz.

4

Mecze ligowe grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

200,00/mecz

5

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody

I Liga - 750 /mecz II Liga – 550/mecz III Liga –350/mecz

 

6

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

 

250,00/godz.

 

7

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

-     za  pierwszy dzień

-     za następny dzień

 

 

5000,00/dzień 3000,00/dzień

8

Impreza estradowa (koncert, recital, kabaret)

3.100,00 -4.300,00

9

Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

- każda następna

2000,00/ za 3 godz. 150,00 /godz.

10

Wynajem sceny na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne

33,00 –45,00/godz.

11

Wynajęcie Sali konferencyjnej/bankietowej.

75,00 /godz.

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen
Powrót