MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Widowiskowo Sportowa
Adres: 25-018 Kielce, ul. Żytnia 1
Tel: (041) 367 67 17
E-mail:: mariusz.filipowicz@mosir.kielce.pl
  • Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
  • Organizacja imprez kulturalno- rozrywkowych
  • Pojemność hali 1200-1500 osób
  • Szatnie
  • Natryski
  • Pomieszczenie Klubu Olimpijczyka wyposażone w zestaw audio - video
  • Ceny za wynajem według cennika
Cennik opłat za korzystanie z parkingu przy Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul . Żytniej 1

USŁUGI PARKINGOWE  

 

Lp.

Przedmiot usługi

Cena brutto

 

1

    Samochód osobowy                                                 

  - opłata za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00 

 

2

    Bus, autokar                                                 

 -  opłata za pierwszą i każdą następną godzinę

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00

 

3

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – opłata dzienna
(obiekty nie posiadające godzinowego systemu naliczania opłaty parkingowej)

10,00 zł /dzień

 

4

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – samochód osobowy

 

100,00

 

5

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – samochód osobowy

 

50,00

 

6

 

Miejsce parkingowe,  abonament tygodniowy – samochód osobowy

 

25,00

 

7

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – bus

 

150,00

 

8

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – bus

 

75,00

 

9

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy –bus

 

37,50

 

10

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – autokar

 

200,00

 

11

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – autokar

 

100,00

 

12

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy – autokar

 

50,00

 

13

Kaucja za kartę/ brelok/ klucz uprawniający do wjazdu na parking

 ( kaucja jest zwracana po zakończeniu usługi)

 

20,00

 

1. Cennik obowiązuje całą dobę na wszystkich obiektach MOSiR.

2. Parkingi niestrzeżone, monitorowane.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może 

   w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

1. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA UL. ŻYTNIA 1

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena brutto
w zł/ 60 minut

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

 

110,00/godz.

2

Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne

90,00/godz.

3

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

60,00 /godz.

4

Mecze ligowe grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

200,00/mecz

5

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody 

I Liga - 750 /mecz

II Liga – 550/mecz

III Liga –350/mecz

 

6

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

250,00/godz.

 

7

Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

-  za  pierwszy  dzień

-  za następny dzień

 

 

 

5.000,00/dzień

3.000,00/dzień

8

Impreza estradowa (koncert, recital, kabaret)

3 500,00 – 4 500,00

9

Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

- każda następna

2 000,00/ za 3 godz.

         150,00 /godz.

10

Wynajem sceny na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne

33,00 –45,00/godz.

11

Wynajęcie Sali konferencyjnej/bankietowej.

65,00 /godz.

12

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

 

1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może
w uzasadnionych przez  usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.Powrót