MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
: Zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzch

Informacja Zamawiającego

 

Kielce dnia 27.04.2017r

Informacja Zamawiającego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)  prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert ( przetargu nieograniczonego ) na: Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych( zamówienie 6 – częściowe ) - ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

W związku z tym, że suma cen ofert przekracza  kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to Zamawiający zrezygnował z zakupu:

 

1)       części do kosiarki wrzecionowej samojezdnej ( cz. I) w postaci: zapasowej kasety tnącej z 8 nożami, której wartość została wyceniona przez Wykonawcę na kwotę 13 530,00 zł.

Wobec powyższego  wartość umowy na cz. I po korekcie zamówienia wyniesie:

64 452,00 zł brutto.

2)      36 z 76 noży tnących do urządzenia Terra Slit – Widenmann ( cz. IV) których wartość, wg cen jednostkowych ( 178,95 zł brutto za 1 sztukę  )  określonych przez Wykonawcę wynosi: 6 442,00 zł   

          Wobec powyższego  wartość umowy na cz. IV po korekcie zamówienia wyniesie:

           7 158,00 zł brutto.

Zawiadomienie o wyborze ofert

Kielce, dnia 27.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)  prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert ( przetargu nieograniczonego ) na: Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych( zamówienie 6 – częściowe ) - ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. ZOS przy ul. Warszawskiej 338

 

Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w postepowaniu, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w następujący sposób:

Na  Cz. I.  Dostawa kosiarki wrzecionowej samojezdnej -wybrano Ofertę  nr 1.

Wykonawca: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A ,  za cenę: 77 982,00 zł brutto.

W postępowaniu na cz. I. złożono 1 ofertę: Wykonawca: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A ,  za cenę: 77 982,00 zł brutto

Na Cz. II. Dostawa siewnika wgłębnego perforacyjno punktowego- wybrano Ofertę nr 5.

Wykonawca: ProGraS Polska Sp. z o.o. 32-733 Trzciana: Trzciana 234, za cenę: 30 750,00 zł

W postępowaniu na cz. II. złożono 1 ofertę: Wykonawca: ProGraS Polska Sp. z o.o. 32-733 Trzciana: Trzciana 234, za cenę: 30 750,00 zł

Na Cz. III. Dostawa  nowej kompletnej  Kasety Szczotki do maszyny wielofunkcyjnej Dennis G860- wybrano Ofertę nr 2.

Wykonawca: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A,  za cenę: 7 164,00 zł

W postępowaniu na cz. III. złożono 1 ofertę: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A,  za cenę: 7 164,00 zł

Na Cz. IV.  Dostawa kompletu noży tnących PRECYZYJNYCH do urządzenia Terra Slit – Widenmann - wybrano Ofertę nr 6.

Wykonawca: F.H.U. Tomasz Bętkowski  32-415 Raciechowice 243;  za cenę: 13 600,00

W postępowaniu na cz. IV. złożono 1 ofertę: Wykonawca: F.H.U. Tomasz Bętkowski  32-415 Raciechowice 243;  za cenę: 13 600,00 zł

Na Cz. V.  Dostawa pełnych bolców do aeratora-  wybrano Ofertę nr 7.

Wykonawca: F.H.U. Tomasz Bętkowski  32-415 Raciechowice 243;  za cenę: 1 050,00 zł

W postępowaniu na cz. V. złożono 2 oferty:

1.      Ofertę nr.3 PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A,   za cenę: 1 476,00 zł

2.      Ofertę nr. 7: F.H.U. Tomasz Bętkowski  32-415 Raciechowice 243; za cenę:1050,00 zł

Na Cz.VI.  Dostawa ręcznego rozsiewacza do nawozów i regulowanym wydatkiem  wysiewu na pompowanych kołach - wybrano Ofertę nr 4.

Wykonawca: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A,   za cenę: 4 059,00 zł

W postępowaniu na cz. VI. złożono 1 ofertę: PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Spółka jawna 60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A,  za cenę: 4 059,00 zł 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27 kwietnia 2017r

Kielce dnia 27.04.2017r 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dot. postepowania o wartości poniżej równowartości w zł 30 tysięcy euro, na: Zakup  i dostawę specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych ( zamówienie 6 – częściowe ) – w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. ZOS przy ul. Warszawskiej 338 

Na  publiczne zaproszenie do złożenia ofert,   złożono 7 ofert   na sześć części.

Poniżej zestawienie ofert  cenowych: 

Nr / Nazwa Części

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium CENA = 100%

Cena brutto

               I.

Dostawa kosiarki wrzecionowej samojezdnej

 

1

PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec

Spółka jawna

60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A

 

 

77 982,00

 

              II.

Dostawa siewnika wgłębnego perforacyjno punktowego

 

 

5

ProGraS Polska Sp. z o.o.

32-733 Trzciana

Trzciana 234

30 750,00

              III.

Dostawa  nowej kompletnej  Kasety Szczotki do maszyny wielofunkcyjnej Dennis G860

 

 

2

PERFETTO

Mirosław Wierzbicki, Artur Malec

Spółka jawna

60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A

7 164,00

                IV.

Dostawa kompletu noży tnących PRECYZYJNYCH do urządzenia Terra Slit – Widenmann

6

F.H.U. Tomasz Bętkowski

32-415 Raciechowice 243

 

13 600,00

 

            

                 V.

Dostawa pełnych bolców do aeratora

3

PERFETTO

Mirosław Wierzbicki, Artur Malec

Spółka jawna

60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A

1 476,00

7

F.H.U. Tomasz Bętkowski

32-415 Raciechowice 243

1 050,00

               VI.

Dostawa ręcznego rozsiewacza do nawozów i regulowanym wydatkiem  wysiewu na pompowanych kołach

 

4

 

 

 

 

PERFETTO

Mirosław Wierzbicki, Artur Malec

Spółka jawna

60-004 Poznań  ul. Głogowska 346 A

4 059,00

 

Zaproszenie do składania ofert


                                                                                                                                Kielce, dnia 21.04.2017 r.


Znak sprawy:  N.ZP.2.26. 65.2017                                                              

 

Zaproszenie

do składania ofert

   

Zamawiający :

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

ul. Żytnia 1,  25-018 Kielce

www.mosir.kielce.pl

zamowienia@mosir.kielce.pl

tel.: 41 3676716,

fax: 41 3676913

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej w zł równowartości 30 000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)  prowadzonego w trybie publicznego zaproszenia


                                                               - zaprasza Wykonawców-

 

do składania ofert na: Zakup i dostawę specjalistycznego sprzętu do pielęgnacji naturalnych nawierzchni trawiastych – ( zamówienie 6 – częściowe )

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:  zamówienie jest podzielone na pięć części.

 

Cz. I. Dostawa fabrycznie nowej kosiarki wrzecionowej samojezdnej do pielęgnacji nawierzchni trawiastych na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8  w Kielcach

 

Cz. II. Dostawa fabrycznie nowego siewnika wgłębnego perforacyjno punktowego na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

Cz. III. Dostawa fabrycznie nowej kompletnej  Kasety Szczotki do maszyny wielofunkcyjnej Dennis G860 na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

Cz. IV. Dostawa fabrycznie nowych kompletu noży tnących PRECYZYJNYCH do urządzenia Terra Slit – Widenmann o długości 200 mm – 76 sztuk na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

      Cz. V. Dostawa fabrycznie nowych pełnych bolców do aeratora

 

Cz. VI. Dostawa fabrycznie nowego ręcznego rozsiewacza do nawozów i regulowanym wydatkiem  wysiewu na pompowanych kołach na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

 

Szczegółowy opis zakresu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawierają:

a)   opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik  nr 1 do zaproszenia

b)   umowa , której  ( wspólny ) wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia

 

2.       Termin wykonania zamówienia: 4 tygodnie od daty podpisania umowy

 

3.       Warunki udziału: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału 
w postępowaniu. Ich ocena będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 4. wg formuły: spełnia lub nie spełnia

 

4.      Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy z ofertą na potwierdzenie spełniania ogólnych warunków udziału : ( dot. cz. I-VI)

 

 - oświadczenie Wykonawcy , wg  wzoru jak w zał. nr 3  ( w oryginale) ( dot. cz. I-VI)

- wyciąg z CEIDG lub KRS

- zaakceptowany projekt umowy ( zał. nr 4)

 

5.      Na potwierdzenie, że określone dostawy spełniają wymagania Zamawiający ząda złożenia wraz z ofertą:


- kart katalogowych oferowanego sprzętu


6.      Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania


1) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

2 ) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do podpisania oferty nie wynika ze złożonego wraz z ofertą odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji.

Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

 

Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia w ustalonym terminie brakujących dokumentów  i oświadczeń, a jeżeli:

 

a) uzupełnione dokumenty i oświadczenia ( wymienione w pkt. 4  )  nie potwierdzą spełniania warunków udziału lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń

       to Zamawiający wykluczy takiego Wykonawcę  z postępowania, a  oferta   nie będzie podlegała dalszej ocenie;

 

     b) dostarczone dokumenty ( o których mowa w pkt. 5 )  nie potwierdzą wymagań Zamawiającego w  stosunku do  produktu lub Wykonawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie tych dokumentów

      - to  Zamawiający odrzuci  ofertę Wykonawcy;

 

7.      Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1)      Ofertę należy sporządzić w postaci : formularza ofertowego wg zał. Nr 2

( na cz. I, II, III, IV,V i VI )

oraz dołączyć ( dla każdej części oddzielnie !) wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 i 5  zaproszenia.

2) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn   i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego

3) Wykonawca może złożyć oferty na pięć części oddzielnie , w tym tylko jedną ofertę na daną część zamówienia ( I, II, III, IV,V i VI)

4) Oferty częściowe można składać w następujący sposób:

- osobiście lub listownie na adres :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Żytnia 1, ( I p. Sekretariat. ) 25-018 Kielce

- elektronicznie : plik PDF, e-mail: zamowienia@mosir.kielce.pl

przy czym za przekazany elektronicznie uznaje się ( scan ) fotokopię oryginału dokumentu podpisanego przez upoważnione osoby, w formie załącznika do wiadomości. Zabrania się wpisywania treści informacji w okno e-maila.

 

8. Opis kryteriów oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób   oceny ofert:

1)       Kryterium oceny ofert:  cena = 100%

 

2)  Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

9. Termin składania ofert:  27.04.2017 r.,  godzina 10.00.

 

10. Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie zamówienia:

 1/ w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

     Jacek Domoradzki – Kierownik Zespołu Obiektów Sportowych  ul. Ściegiennego 8

w Kielcach – tel. 609 07 88 88

 2/ w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:

     Halina Rutyna tel.: 41  3676716 w. 16  lub 662 186 938

 

11.  Załączniki :

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia ( I-VI)

2.      Formularz ofertowy ( I-VI)

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków ( I-VI)

4.      Projekt umowy ( I-VI)

 

 

 

      Kielce  21.04.2017 r.                                                                                    Artur Sabat – Zastępca Dyrektora MOSiR  

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Zamawiającego

Załączniki:

Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia(cz. I-VI)
Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia(cz. I-VI)

Zał. nr 2 - Formularz ofertowy ( cz. I-VI )
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy ( cz. I-VI )

Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (cz. I-VI)
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (cz. I-VI)

Zał. nr 4 - Projekt Umowy ( cz. I - VI)
Zał. nr 4 - Projekt Umowy ( cz. I - VI)

Powrót Stron:  1