MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Pływalnia ORKA
Adres: 25-344 Kielce, ul. Kujawska 18
Tel: 41 367 67 25
E-mail:: orka@mosir.kielce.pl

Pływalnia znajduje się obok Szkoły Podstawowej Nr 24.

Komunikację pomiędzy budynkiem szkoły a pływalnią rozwiązano za pomocą łącznika umożliwiającego dojście uczniów na basen bez wychodzenia na zewnątrz. Wejście główne zaprojektowano od wschodniej strony budynku, od strony ul. Kujawskiej. Główna strefa ruchu do budynku odbywa się poprzez ciąg pieszo-jezdny o szerokości 6m,który zapewnia swobodny dojazd samochodami do miejsc postojowych dla klientów pływalni. Przy wejściu do obiektu znajduje się 29 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W strefie wejściowej budynku występuje obniżenie nawierzchni i krawężnika w celu ułatwienia dostępu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a przy wejściu głównym winda umożliwiająca dostęp do kondygnacji, na której znajduje się hala basenowa. Z głównego holu mieszczącego szatnię, bufet i pomieszczenia administracyjne można dotrzeć na trybuny oraz przez kasę wyposażoną w elektroniczny system obsługi klienta, do części szatniowej basenu. Hala basenowa obejmuje dwa baseny – basen sportowy przystosowany także do rozgrywania zawodów, o wym. 25x12,5 metra i mniejszy, rekreacyjno-szkoleniowy o wym. 6x12,5 metra oraz część zapleczową, z szatniami , pomieszczeniami dla ratowników i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Ze względu na zróżnicowanie funkcji każdy z basenów posiada odrębny obieg cyrkulacji i uzdatniania wody. Instalacje uzdatniania wody w obydwu obiegach pracują w ruchu ciągłym. Woda do napełniania instalacji oraz do pokrycia ubytków eksploatacyjnych pobierana jest z miejskiej sieci wodociągowej(jakość wody pitnej).Wprowadzenie uzdatnionej wody do basenów odbywa się za pomocą dysz zainstalowanych w dnie niecek basenowych. Woda przepływając w nieckach pionowo do góry zostanie w całości odprowadzona przez rynny przelewowe do zbiornika przelewowego. Taki sposób cyrkulacji eliminuje powstawanie martwych stref przepływu wody w nieckach i minimalizuje związane z tym zagrożenie bakteriologiczne. Następnie , poprzez wiele procesów technologii uzdatniania (filtracja zgrubna, koagulacja, korekta odczynu pH, promienie UV) woda tuż przed wprowadzeniem do niecek basenowych zostanie poddana ostatecznej dezynfekcji konserwującej przy pomocy podchlorynu sodowego. Zastosowanie naświetlania promieniami UV oprócz silnego działania bakteriobójczego zwiększa skuteczność dezynfekcji chlorem a także zmniejsza zawartość tworzących się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego chlorowcopochodnych.

 

Cennik  wejść  jednorazowych

 

BILET

Cena brutto w zł za

60 min./ 1osobę

Dopłata po przekroczeniu 60 min co 5 min 1/10 opłaty podstawowej

NORMALNY

10,00 zł

1,00 zł

ULGOWY

8,00 zł

0,80 zł

GRUPOWY (min. 10 osób)

7,00 zł

---

RODZINNY

7,00 zł

0,70 zł

KARTA SENIORA

3,00 zł

0,30 zł

Korzystanie z  jednego toru (max. 6 osób)

55,00 zł

5,50 zł

Dodatkowe usługi             

Korzystanie z pływalni przez zorganizowane grupy sportowe  /trening min. 2 razy dziennie/

2,00 zł

-----------

Program nauki pływania dla  Szkół Podstawowych
/U.M. Kielce/

Zgodnie z ustaleniami

Wydziału EKiS U.M. Kielce

Korzystanie z pływalni przez  Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe  /gr. zorganizowane/

5,00 zł

---

Korzystanie z pływalni przez  Szkoły Wyższe

/gr. zorganizowane/

6,50 zł

---

Wynajem małego basenu ( gr. zorganizowane min. 6 osób)

150,00zł/ godzinę

Wynajem połowy małego basenu

75,00zł/ godzinę

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – abonament miesięczny

100,00 zł /miesiąc

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – opłata dzienna

10,00 zł /dzień

Wynajem basenu na zawody sportowe 

350,00 zł /godzinę

 

Ceny brutto.

Rozliczanie pobytu na basenie - jednorazowo w kasie podczas wyjścia z pływalni.

Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny. Wstęp dziecka jest możliwy wyłącznie pod opieką  osoby dorosłej z wykupionym biletem wstępu. Bezpłatny wstęp nie dotyczy dzieci  biorących udział w zajęciach komercyjnych nauki:  pływania, nurkowania, itp.

Weteran i weteran poszkodowany – wstęp bezpłatny po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

Bilet ulgowy – uczniowie, studenci, renciści i emeryci, działacze opozycji antykomunistycznej,
za okazaniem odpowiedniego  dokumentu uprawniającego do zniżki.

Bilet grupowy – opiekun gratis.

Bilet rodzinny - dotyczy rodzin: rodzice +1 dziecko, rodzice +2 dzieci, których nie obejmuje Karta Dużej Rodziny. Na bilet rodziny mogą wejść wyłącznie oboje rodzice + dzieci.  Nie obowiązuje w przypadku, kiedy na basen przychodzi 1 rodzic z 1 lub 2 dzieci. Obowiązuje od piątku do niedzieli.

Za zgubienie paska - opłata 100 zł.

 

Ulgi dla  osób niepełnosprawnych: 

I stopień niepełnosprawności – znaczny – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   ma prawo do korzystania z basenu po wykupieniu biletu ulgowego.

III stopień niepełnosprawności – lekki – osobie, która przedłoży legitymację z tym stopniem wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności   nie przysługuje zniżka na zakup biletu ulgowego.

Stopień niepełnosprawności – dzieci do lat 16 – osoba, która przedłoży legitymację, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu.  Jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

 

Cennik Karnetów

KARNET

Cena

Wartość naładowania (gratis %)

STANDARD

50,00 zł

55,00 zł (10 %)

STANDARD

100,00 zł

115,00 zł (15 %)

AQUAMAX

300,00 zł

360,00 zł (20 %)

VIP

800,00 zł

1040,00 zł (30 %)

 

Opłata jednorazowa za wydanie karnetu:  20 zł.

 

Kursy

Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

Cena

Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

20,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

15,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

12,00 zł

Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)/

25,00 zł

Dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

bezpłatnie 

 

 1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Kierownik Pływalni może  wprowadzać akcje promocyjne zmieniające obowiązujący cennik w celu  podniesienia frekwencji oraz przychodów z  basenu.
 2. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej
  i zarobkowej bez zgody Kierownika Pływalni.
 3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Zarządzający obiektem może
  w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen.

USŁUGI PARKINGOWE  

 

Lp.

Przedmiot usługi

Cena brutto

 

1

    Samochód osobowy                                                 

  - opłata za pierwszą i każdą następną godzinę parkowania

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00 

 

2

    Bus, autokar                                                 

 -  opłata za pierwszą i każdą następną godzinę

(obiekty posiadające godzinowy system naliczania opłaty parkingowej)

 

2,00

 

3

Parkowanie pojazdu na terenie obiektu – opłata dzienna 
(obiekty nie posiadające godzinowego systemu naliczania opłaty parkingowej)

10,00 zł /dzień

 

4

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – samochód osobowy

 

100,00

 

5

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – samochód osobowy

 

50,00

 

6

 

Miejsce parkingowe,  abonament tygodniowy – samochód osobowy

 

25,00

 

7

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – bus

 

150,00

 

8

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – bus

 

75,00

 

9

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy –bus

 

37,50

 

10

 

Miejsce parkingowe, abonament miesięczny – autokar

 

200,00

 

11

 

Miejsce parkingowe, abonament dwutygodniowy – autokar

 

100,00

 

12

 

Miejsce parkingowe  – abonament tygodniowy – autokar

 

50,00

 

13

Kaucja za kartę/ brelok/ klucz uprawniający do wjazdu na parking

 ( kaucja jest zwracana po zakończeniu usługi)

 

20,00

 

1. Cennik obowiązuje całą dobę na wszystkich obiektach MOSiR.

2. Parkingi niestrzeżone, monitorowane.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może 

   w uzasadnionych przez usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 

 • FIT SPORT    
 • FIT PROFIT   
 • MULTISPORT
 • MEDICOVER SPORT (OK SYSTEM)

 

HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY:

MIASTA KIELCE 2661011

GMINY MASŁÓW 2604092

  

UWAGA:

Posiadacz KDR Gminy Kielce może korzystać z wybranej pływalni raz w tygodniu (60 min.) z 50% zniżką od ceny biletów wejściowych na skorzystanie z basenu.

Dotyczy korzystania z basenu indywidualnie dla dzieci i dorosłych. Zajęcia z nauki pływania dla dzieci nie mają ograniczeń w częstotliwości korzystania z ulgi.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Posiadacz KDR Gminy Masłów może korzystać z pływalni łącznie 2 razy w miesiącu (2 razy po 45 min. - Pływalnia "MORS", "JURAJSKA" lub 60 min. - Pływalnia "DELFIN", "ORKA", "FOKA").

Korzysta wyłącznie z jednego wybranego przez siebie basenu.

W przypadku przekroczenia limitu czasowego, posiadacz KDR dopłaca różnicę w kasie obiektu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną informacją.


Załączniki do pobrania:

 

INFORMACJA / ZAPISY: 

Piotr Karpiński, tel. 507 142 083

 

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK W GODZ:

16:00 - 16:45

16:45 - 17:30

17:30 - 18:15

18:15 - 19:00


NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

WTOREK i CZWARTEK W GODZ:

19:45:30 - 20:30


Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

Cena

Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

20,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

15,00 zł

Nauka pływania –  do lat 18

(trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

12,00 zł

Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)/

25,00 zł

Dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

bezpłatnie 

Aerobik w wodzie

20,00 zł

Gimnastyka korekcyjna w wodzie

10,00 zł

Załączniki do pobrania:

Obowiązuje limit osób - maksymalnie 30.

Obowiązuje od 06-20.09.2021

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25 w/53.

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4530 30 30 30 30 30 30 
7.45-8.3030 30 30 30 30 30 30 
8.30-9.1520 20 20 25 30 
9.15-10.0020 20 20 20 30 30 
10.00-10.4530 20 20 30 30 30 
10.45-11.3010 30 30 30 30 
11.30-12.1530 30 10 30 30 30 
12.15-13.0030 30 30 30 30 
13.00-13.4530 30 15 30 30 
13.45-14.3030 15 15 15 30 30 30 
14.30-15.1510 15 30 30 30 
15.15-16.0010 15 30 30 30 
16.00-16.4520 20 20 20 20 30 30 
16.45-17.3020 20 20 20 20 30 30 
17.30-18.1520 20 20 20 20 30 30 
18.15-19.0030 30 
19.00-19.4510 10 30 30 
19.45-20.3020 25 30 12 30 30 30 
20.30-21.1530 30 30 30 30 30 30 
21.15-22.0030 30 30 30 30 30 30 

Wymiary małego basenu 12,5 m x 6 m, głębokość: 0,75 m.

Obowiązuje

W celu weryfikacji prosimy o kontakt, tel. 41 367 67 25 w/53.

Rezerwacja basenu w godz. 16:00-19:00 (wrzesień-czerwiec od poniedziałku do piątku)
dla nauki pływania prowadzonej przez MOSiR w Kielcach.

Godz.PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
7.00-7.4510 10 10 10 10 10 10 
7.45-8.3010 10 10 10 10 10 10 
8.30-9.1510 10 10 10 10 10 10 
9.15-10.0010 10 10 10 
10.00-10.4510 10 10 10 10 
10.45-11.3010 10 10 10 
11.30-12.1510 10 10 10 10 
12.15-13.0010 10 10 10 10 10 
13.00-13.4510 10 10 10 10 10 
13.45-14.3010 10 10 10 10 
14.30-15.1510 10 10 
15.15-16.0010 10 10 10 
16.00-16.4510 10 
16.45-17.3010 10 
17.30-18.1510 10 
18.15-19.0010 10 
19.00-19.4510 10 10 10 10 
19.45-20.3010 10 10 10 10 10 
20.30-21.1510 10 10 10 10 10 10 
21.15-22.0010 10 10 10 10 10 10 

Powrót