Roboty budowlane
  1. Wykonanie trybuny prasowej dla dziennikarzy w Hali Legionów przy ul. Drogosza 2 w Kielcach