MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Wykonanie zadaszonych siedzisk dla zawodników na Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 wraz z demontażem i przeniesieniem obecnych na stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

Kielce, dnia 23.03.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie zadaszonych siedzisk dla zawodników  na Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego  8 wraz z demontażem i przeniesieniem obecnych na stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53 w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR

w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. ZOS przy ul. Warszawskiej 338

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Sport Transfer Karolina Bałuk

Jawornik 564

32-400 Myślenice

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 76 800,00  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 94 464,00 zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  94 464,00  zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 111 069,00 zł brutto

Wykonanie, dostawa i montaż 60 szafek dla zawodników do szatni gości i gospodarzy oraz 30 stołów do sali roboczej dla dziennikarzy na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

Kielce, dnia 27.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie, dostawa i montaż 60 szafek dla zawodników do szatni gości i gospodarzy oraz 30 stołów do sali roboczej dla dziennikarzy na stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR

w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. ZOS przy ul. Warszawskiej 338

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Meble od Waldiego

Waldemar Kujawski

Chrusty 92, 26-050 Zagnańsk

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 39 024,39  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 47 699,52  zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  47 699,52 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 63 099,00 zł brutto

Dostawa odzieży roboczej w 2017 r. i 2018 r.

Kielce, dnia 15.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa odzieży roboczej w 2017 r. i 2018 r.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.02.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne Supon Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 105, 25-624 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 53 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 1 646,35 zł brutto ( suma kontrolna)

Oferta z najniższą ceną:  1 646,35 zł brutto ( suma kontrolna)

Oferta z najwyższą ceną: 1 677,36 zł brutto ( suma kontrolna)

Rozszerzenia systemu kołowrotów wejściowych wraz z czytnikami zainstalowanymi w kołowrotach, które będą obsługiwały system wejściowy kibiców na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach podczas Mistrzostw Europy U-21

Kielce, dnia 14.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Rozszerzenia systemu kołowrotów wejściowych wraz z czytnikami zainstalowanymi w kołowrotach, które będą obsługiwały system wejściowy kibiców na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach podczas Mistrzostw Europy U-21 w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy
U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. ZOS przy ul. Warszawskiej 338

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


FHU ACCESS CONTROL

ul. 1 Maja 8/6

32-590 Libiąż


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 23 800,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 29 274,00 zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  29 274,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 33 271,50 zł brutto

Dostawy ekologicznej farby do wyznaczania pola gry (linii) na boiskach piłkarskich z naturalną nawierzchnią trawiastą w roku 2017

Kielce, dnia 02.02.2017 r.

   

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawy ekologicznej farby do wyznaczania pola gry (linii) na boiskach piłkarskich z naturalną nawierzchnią trawiastą w roku 2017

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Sport Transfer Karolina Bałuk Jawornik 564, 32-400 Myślenice


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 21 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ WYBRANEJ OFERTY:

Farba Bio koncentrat MIPA /koncentrat/15kg – 258,30 zł

Farba ekologiczna Ultraweiss /koncentrat/ 14 kg – 211,56 zł

 

Zakup wraz z dostawami przez okres całego roku 2017 mieszanek nasion dedykowanych dla naturalnych nawierzchni sportowych

Kielce, dnia 02.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup wraz z dostawami przez okres całego roku 2017 mieszanek nasion dedykowanych dla naturalnych nawierzchni sportowych

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Elkner-Service Rafał Elkner  ul. Pamiętna 15E, 96-100 Skierniewice


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 50 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ WYBRANEJ OFERTY:

BAREBRUG Speedy Green – 100 kg - 1 350,00 zł

BAREBRUG SOS – 100 kg – 1 458,00 zł

BAREBRUG RAPIDE – 100 kg – 1 544,40 zł

BAREBRUG SUPERSPORT – 100 kg – 1 987,20 zł

SUPERSPORT Trawnik Polski Sport – 100 kg – 1 082,98 zł

 

 

 

 

Zakup nawozów niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych z naturalna nawierzchnią w 2017 r. ( ul. : Ściegiennego , Szczepaniaka, Kusocińskiego)

Kielce, dnia 02.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup nawozów niezbędnych do prowadzenia prac pielęgnacyjnych na boiskach trawiastych z naturalna nawierzchnią w 2017 r.
( ul. : Ściegiennego , Szczepaniaka, Kusocińskiego)

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

ACM Agrocentrum ul. Domaszowska 143 B, 25-420 Kielce

 

Elkner-Service Rafał Elkner, ul. Pamiętna 15E, 96-100 Skierniewice

 

Trawnik Producent Sp. z o. o. Turowo 5A/2, 78-400 Szczecinek

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 80 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       WEDŁUG CEN JEDNOSTKOWYCH

Dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego wraz rozbudową informatycznej sieci strukturalnej na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Kielce, dnia 02.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawę i instalację sprzętu teleinformatycznego wraz rozbudową informatycznej sieci strukturalnej na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


PHU "Akces" Marek Mroziński ul. Kielecka 81 Promnik 25-067 Strawczyn


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 82 780,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %):  100 195,80 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 100 195,80 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 102 546,30 zł brutto

Powrót Stron:  1