MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017
  1. Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych powyżej 30 tys. euro w roku 2017.