MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Dostawy
  1. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2021- zamówienie 3 częściowe.
  2. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach.