Dostawy
  1. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach
  2. Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  3. Dostawa i montaż ekranu diodowego (telebimu) z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem na stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach