Hala Sportowa
Adres: ul. Ściegiennego 8
Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706
E-mail:: stadion@mosir.kielce.pl

 Załącznik nr 1 

       do Zarządzenia nr 411/2019

       Prezydenta  Miasta z dnia 16 września 2019

 

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH przy ul. Ściegiennego 8

 

2. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ 

 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena brutto/ 60 minut

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

 

110,00

2

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

 

50,00

 

3

Tenis ziemny:

- 2 korty  - całe boisko główne  

- 1 kort ½ boiska głównego

 

110,00

55,00

4

Najem mat do sportów walki

60,00

5

Zajęcia sportowo – rekreacyjne  – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe: boisko główne

 

95,00

6

Wynajem hali na spartakiady sportowe:

boisko główne

 

220,00

7

Mecze ligowe  grup młodzieżowych   i stowarzyszeń  sportowych   

200,00

 

8

Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

- 1 dzień,

- 2 dni,

- 3 dni

 

3.100 – 4.300

4.300 – 5.500 

5.500 – 6.800

9

Najem sali konferencyjnej na terenie Stadionu Piłkarskiego

60,00

10.

Najem małej salki do sportów walki

20,00

 


Powrót