MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Hala Sportowa
Adres: ul. Ściegiennego 8
Tel: 41 36 76 714, 41 36 76 715, 41 36 76 706
E-mail:: stadion@mosir.kielce.pl

2. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ 

 

L.p.

Przedmiot usługi

Cena brutto w zł.
/60 minut

1

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

 

120,00

2

Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

 

60,00

 

3

Tenis ziemny:

- 2 korty  - całe boisko główne 

- 1 kort ½ boiska głównego

 

120,00

60,00

4

Najem mat do sportów walki

60,00

5

Zajęcia sportowo – rekreacyjne  – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe: boisko główne

 

100,00

6

Wynajem hali na spartakiady sportowe:

boisko główne

 

220,00

7

Mecze ligowe  grup młodzieżowych   i stowarzyszeń  sportowych   

200,00

 

8

Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

- 1 dzień,

- 2 dni,

- 3 dni

 

2 000,00 – 2 500,00

3 000,00 – 3 500,00 

4 000,00 – 4 500,00

9

Najem sali konferencyjnej na terenie Stadionu Piłkarskiego

50,00

10

Najem małej salki do sportów walki

20,00

11

Hala Sportowa „Tanie Niedziele” (od godziny 8.00 – 16.00)

60,00

12

Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

 

1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może
w uzasadnionych przez  usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

 


Powrót