MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Rozbudowa części pomieszczeń szatni zawodników – części sanitarnych i natryskowych oraz toalet ogólnodostępnych – na stadionie ul. Ściegiennego 8

Kielce, dnia 02.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Rozbudowa części pomieszczeń szatni zawodników – części sanitarnych i natryskowych oraz toalet ogólnodostępnych – na stadionie ul. Ściegiennego 8 w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i doposażenie obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej;

1.  Stadion piłkarski przy ul. Ściegiennego 8

2.  Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29,

3.  Stadion piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53

4.  Stadion lekkoatletyczny przy ul. Drogosza 1

5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : robota budowlana

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „PER-MIR”
Mirosław Perlak, ul. Piekoszowska 359 D, 25-645 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 123 241,93 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 150 300,00  zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  150 300,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 193 762,69  zł brutto

Powrót Stron:  1