MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2015
  1. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach
  2. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016
  3. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016 . II PN
  4. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2016
  5. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach - II przetarg nieograniczony
  6. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów : Kryta Pływalnia Delfin ul. Krakowska 2, Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka 29 oraz Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach
  7. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2016
  8. Budowa ogrodzenia Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach
  9. Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR