Roboty budowlane
  1. Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach- zamówienie z wolnej ręki
  2. Budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce
  3. Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach
  4. Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53
  5. II przetarg: Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53