MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Plan postępowań na rok 2018- AKTUALIZACJA

Plan postępowań na 2018r- AKTUALIZACJA

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018 - aktualizacja

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53”

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

Zmiana nazwy zadania uchwałą RM w Kielcach                   z 08.02.2018r

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 netto

559 650,00 brutto

Czerwiec-

lipiec

 


Kielce dnia  12.02.2018r    

Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938   

Zatwierdził: dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala 

Plan postępowań na rok 2018 - aktualizacja 24.04.2018r

             Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Wykonanie modernizacji boiska naturalnego wraz z systemem podgrzewania  przy ul. Szczepaniaka 29

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

 

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 netto

559 650,00 brutto

Czerwiec-

lipiec

 

 

Kielce dnia  30.01.2018r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala

 

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018 - aktualizacja

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

Uwagi

1

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53”

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

Zmiana nazwy zadania uchwałą RM w Kielcach                   z 08.02.2018r

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 netto

559 650,00 brutto

Czerwiec-

lipiec

 

 

Kielce dnia  12.02.2018r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala

 

 

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018 - aktualizacja

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53”

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

Zmiana nazwy zadania uchwałą RM w Kielcach  z 08.02.2018r

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 zł netto

559 650,00 zł brutto

Czerwiec-

lipiec

 

6

Opracowanie dokumentacji projektowej  oraz budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce.

Usługa

 

Roboty budowlane

Zapytanie o cenę

 

Przetarg nieograniczony

813 008,00 zł netto

1 000 000 zł brutto

maj

Uchwała Rady Miasta Kielce z 19.04.2018r

 

Kielce dnia  24.04.2018r                   Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938          Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala

Plan postępowań na 2018r- AKTUALIZACJA

Zamawiający: Gmina Kielce - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25-018 Kielce ul. Żytnia 1

 

PLAN  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powyżej 30 tys. euro w roku 2018 - aktualizacja

( na podstawie: art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z  2017r, poz. 1579)

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb postepowania

Orientacyjna wartość zamówienia

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Uwagi

1

Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53”

Robota budowalna

Przetarg nieograniczony

2 032 520,33 netto

2 500 000,00 brutto

Luty

- marzec

Zmiana nazwy zadania uchwałą RM w Kielcach  z 08.02.2018r

2

Ochrona fizyczna osób                      i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2018

 

Usługa

 

Przetarg nieograniczony

 

607 500,00 zł netto

 747 225,00 zł brutto

Październik

-listopad

 

3

Usługi sprzątania                                   i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w roku 2018

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

 

337 850,00 zł netto

392000,00 zł brutto

listopad

Vat: 

8% i 23%

4

Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2018

 

Dostawa

 

Zapytanie                    o cenę

 

156 1000,00 zł netto

191 000,00 zł brutto

 

Listopad-

grudzień

 

5

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach

Dostawa

Przetarg nieograniczony

455 000,00 zł netto

559 650,00 zł brutto

Czerwiec-

lipiec

 

6

Opracowanie dokumentacji projektowej  oraz budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce.

Usługa

 

Roboty budowlane

Zapytanie o cenę

 

Przetarg nieograniczony

813 008,00 zł netto

1 000 000 zł brutto

maj

Uchwała Rady Miasta Kielce z 19.04.2018r

7

Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

186 991,87 zł netto

230 000,00 zł brutto

maj

Uchwała Rady Miasta Kielce z 17.05.2018r

 

Kielce dnia  17.05.2018r                    Sporządził: Halina Rutyna tel. 662 186938            Zatwierdził: Dyrektor MOSIR: Mieczysław Tomala

Powrót Stron:  1