MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - Rok 2014
  1. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w 2014r
  2. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2015.
  3. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
  4. Dostawa środków do uzdatniania wody w basenach krytych pływalni MOSiR w Kielcach w okresie 1 miesiąca
  5. Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
  6. Kompleksową dostawę gazu ziemnego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektu: Kryta Pływalnia FOKA przy ul. Barwinek 31 w Kielcach
  7. Dostawa i montaż sytemu monitoringu wizyjnego Hali Legionów ul. Boczna 15 w Kielcach
  8. Dostawa środków chemicznych, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2015.