MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.

Obsługa prawna MOSiR Kielce luty-grudzień 2017 r.

 

Kielce, dnia 09.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Obsługa prawna MOSiR Kielce luty-grudzień 2017 r.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat – Katarzyna Kot

ul. Warszawska 21/28, 25-512 Kielce

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 16 500,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT: CENA= 100%

CENA OFERTY: 27 060,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zasilania rezerwowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu dot. zadania inwestycyjnego pn.: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim

 

Kielce, dnia 09.02.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zasilania rezerwowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu dot. zadania inwestycyjnego pn.: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

w Kielcach

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

FIRMA ASTIC Tomasz Szwajca ul. Jeleniowska 190, 25-564 Kielce

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT):

- za dokumentacje projektową :  15 447,15 zł

- za nadzór autorski : łącznie ok. 1 626,00 zł 

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT: CENA = 100%

CENA OFERTY:

cena za  projekt na kwotę:   19 000,00  zł brutto

cena za  nadzór autorski w kwocie:  200,00 zł brutto za jeden pobyt  na budowie

Usługę konserwacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

Kielce, dnia 03.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługę konserwacji monitoringu wizyjnego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

3K-Infrastructure Sp z o. o.

Zabierzów Bocheński 529

32-007 Zabierzów Bocheński

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 29 052,85 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 32 100,00  zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 32 100,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 44 900,00  zł brutto

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

 

Kielce, dnia 03.02.2017 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2017 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Zakład Usług Inwestycyjnych AKSJOMAT

ul. Jagiełły 3/18, 25-634 Kielce

 

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 8 100,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 9 840,00 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 9 840,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 13 530,00  zł brutto

Powrót Stron:  1