MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum 2013
 1. Roboty budowlane związane z przygotowaniem obiektów MOSiR do XVI Światowych Igrzysk Polonijnych Kielce 2013: 1. Zespół Obiektów Sportowych ul. Boczna15 - Stadion Lekkoatletyczny/Hala Legionów 2. Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1
 2. Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii, w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2014 r
 3. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2014-2016 wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego.
 4. Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2014.
 5. Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2014 roku
 6. Roboty budowlane na terenie nieruchomości przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach w ramach zamówienia uzupełniającego.
 7. Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające dot: Wymiana siedzisk na trybunach stadionu lekkoatletycznego, naprawa elewacji budynku hotelowo - sportowego wraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektów
 8. Budowa podziemnych zbiorników do gromadzenia nieczystości komunalnych wraz z dojazdem na terenie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
 9. Wykonanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym wraz z robotami malarskimi Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach.
 10. Wykonanie rozkładanych trybun w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach.
 11. Przebudowa pomieszczeń wraz modernizacją sieci przyłączeniowych i urządzeń zaopatrujących obiekty MOSiR w czynnik grzewczy i ciepłą wodę użytkową - Kryta Pływalnia FOKA ul. Barwinek 31 w Kielcach.
 12. Zagospodarowanie terenu Hali Widowiskowo-Sportowej pryz ul. Żytniej 1 od strony południowej. Wykonanie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej.
 13. Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych do obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2014.
 14. Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.
 15. Dostawa środków do uzdatniania wody basenowej w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kielcach w roku 2014.
 16. Dostawa samochodu osobowo-ciężarowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach
 17. II przetarg: Dostawa urządzeń i sprzętu do pielęgnacji, utrzymania terenu wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.