MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Archiwum - rok 2019
  1. Wykonanie poboru i badania próbek wody z basenów pływalni MOSIR Kielce, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
  2. Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR II PN
  3. Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSIR