MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.

Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w okresie styczeń-luty 2017 r.

Kielce, dnia 29.12.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kielcach w okresie styczeń-luty 2017 r. na obiektach:

A) Stadion piłkarski  przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

B) Stadion piłkarski przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach                   

C) Wielofunkcyjna Hala Sportowa przy ul. Drogosza 2 w Kielcach

D) Hala Sportowa ul. Warszawska 338 w Kielcach

 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CEDROX

Józef Cedro

ul. Piłsudskiego 18/54

25-431 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 55 000,00  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %):  62 554,55 zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  62 554,55 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 62 554,55 zł brutto

usługi w zakresie przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych i naprawy sprzętu pożarowego w obiektach MOSiR w roku 2017 i 2018

Kielce, dnia 08.12.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: usługi w zakresie przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych i naprawy sprzętu pożarowego w obiektach MOSiR w roku 2017
i 2018

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne SUPON Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 105,

25-324 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 20 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %):

za przegląd techniczny sprzętu gaśniczego – 3 212,76 zł

za naprawę (wymianę) sprzętu gaśniczego - 261,99 zł (suma kontrolna)

Oferta z najniższą ceną:

za przegląd techniczny sprzętu gaśniczego - 3 212,76 zł

za naprawę (wymianę) sprzętu gaśniczego - 261,99 zł (suma kontrolna)


Oferta z najwyższą ceną:

za przegląd techniczny sprzętu gaśniczego -  4 660,00zł

            za naprawę (wymianę) sprzętu gaśniczego - 578,00 zł ( suma kontrolna)

Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń systemów ppoż w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2017 i 2018 – dot. obiektu: Hala Legionów ul. L. Drogosza 2 w Kielcach

 

Kielce, dnia 22.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty
30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi konserwacji  i przeglądu urządzeń systemów ppoż w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji  w Kielcach  w roku 2017 i 2018 – dot. obiektu: Hala Legionów ul. L. Drogosza 2  w Kielcach 

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zamówienie z wolnej ręki

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne Supon Sp. z o.o.

Sandomierska 105, 25-324 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 22 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 26 800,00 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 26 800,00 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 26 800,00 zł brutto

Najem i serwisowanie mat pyłochłonnych dla obiektów MOSiR w 2017 r. i 2018 r.

Kielce, dnia 17.11.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Najem i serwisowanie mat pyłochłonnych dla obiektów MOSiR w 2017 r. i 2018 r.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Berendsen Textile Service Sp. z o. o.

ul. Duńska 1

83-330 Żukowo


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 34 767,85 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 46 589,20 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 46 589,20 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 69 187,80 zł brutto

 

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i przeglądy: szczelności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach MOSiR w latach 2017 - 2018

Kielce, dnia 10.11.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i przeglądy: szczelności instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w obiektach MOSiR w latach 2017 - 2018

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Usługi Gazowniczo-Kominiarskie i

Remontowo-Budowlane

Wiesław Radomski

ul. Karłowicza 15/54

25-357 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 9 210,00  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 11 070,00 zł

Oferta z najniższą ceną: 11 070,00 zł

Oferta z najwyższą ceną: 15 498,00 zł

Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń systemów ppoż w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w latach 2017-2018

Kielce, dnia 10.11.2016 r.


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi konserwacji  i przeglądu urządzeń systemów ppoż  w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Kielcach  w latach 2017-2018

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

Cz. I – 1 , Cz. II – 2, Cz. III – 1, Cz. IV -1, Cz. V – 1, Cz. VI – 1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Cz. I- 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Cz. II – Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Wdrożeniowe TASS

Tomasz Sikorski ul. Tatrzańska 122, 25-564 Kielce

 

Cz. III - Forestel Sp. z o.o. ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

 

Cz. IV, V. VI - Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne Supon Sp. z o.o.

Sandomierska 105, 25-324 Kielce

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 48 376,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): Cz. II – 3 198,00 zł,
Cz. III – 13 284,00 zł, Cz. IV – 1 431,72 zł, Cz. V – 801,96 zł, Cz. VI – 1 426,80 zł

Oferta z najniższą ceną: Cz. II – 3 198,00 zł, Cz. III – 13 284,00 zł,

Cz. IV – 1 431,72 zł, Cz. V – 801,96 zł, Cz. VI – 1 426,80 zł

 

Oferta z najwyższą ceną: Cz. II – 4 634,64 zł, Cz. III – 13 284,00 zł,

Cz. IV – 1 431,72 zł, Cz. V – 801,96 zł, Cz. VI – 1 426,80 zł

Postępowania na cz. 1 zostaje unieważnione ponieważ cena oferty przekracza wartość kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację tej części i całości zamówienia.

Konserwację i przeglądy central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach MOSiR w 2017 i 2018 roku.

Kielce, dnia 12.10.2016 r.


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Konserwację i przeglądy central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach MOSiR w 2017 i 2018 roku.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

Cz. I – 3 , Cz. II – 3, Cz. III – 3, Cz. IV -3, Cz. V – 3, Cz. VI – 3, Cz. VII - 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: Cz. VII - 1

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Cz. I, Cz. VI, Cz. VII - ANKAR BIS Jasionka 62 A, 28-300 Jędrzejów


Cz. II, Cz. III - KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jagiellońska 59/65

42-200 Częstochowa


Cz. IV, Cz. V - Klimanet s.c. Adam Jaworski Zenon Cedro ul. Rolna 8

25-419 Kielce

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 52 500,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): Cz. I – 9 600,00 zł, Cz. II – 6 888,00 zł,
Cz. III – 3 444,00 zł, Cz. IV – 4 500,00 zł, Cz. V – 5 940,00 zł, Cz. VI – 18 800,00 zł

Cz. VII – 4 920,00 zł

Oferta z najniższą ceną: Cz. I – 9 600,00 zł, Cz. II – 6 888,00 zł, Cz. III – 3 444,00 zł, Cz. IV – 4 500,00 zł, Cz. V – 5 940,00 zł, Cz. VI – 18 800,00 zł, Cz. VII – 4 920,00 zł

Oferta z najwyższą ceną: Cz. I – 10 332,00 zł, Cz. II – 9 882,00 zł, Cz. III – 4 460,00 zł, Cz. IV – 7 872,00 zł, Cz. V – 10 332,00 zł, Cz. VI – 25 584,00 zł, Cz. VII – 4 920,00 zł

Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2017 i 2018 roku

Kielce, dnia 12.10.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi w zakresie bieżącej konserwacji i kontroli pracy kotłowni oraz usuwania awarii w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w 2017 i 2018 roku

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:

Cz. I – 3

Cz. II - 1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Cz. I: - TIMON inż. Szymon Półtorak Zakład Serwisowo-Instalacyjny ul. Iłżecka 155, 26-115 Skarżysko-Kościelne

Cz. II: - KOMFORT SERWIS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 45 528,46 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): Cz. I - 41 820,00 zł, Cz. II - 4 059,00 zł

Oferta z najniższą ceną: Cz. I - 41 820,00 zł, Cz. II - 4 059,00 zł

Oferta z najwyższą ceną: Cz. I - 57 600,00 zł, Cz. II - 4 059,00 zł

Usługi pralnicze dla hoteli MOSiR w 2017 i 2018 roku

Kielce, dnia 07.10.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi pralnicze dla hoteli MOSiR w 2017 i 2018 roku

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : usługa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

TOM-MARG ZPCH Sp. z o. o.

ul. Płk. St. Dąbka 16, 30-732 Kraków

Pralnia Skarżysko-Kamienna

ul. Asfaltowa 1/227

26-100 Skarżysko-Kamienna

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 66 097,56 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 3,69 zł brutto za kg ( suma kontrolna )

Oferta z najniższą ceną: 3,69 zł brutto za kg ( suma kontrolna )

Oferta z najwyższą ceną: 4,85 zł brutto za kg ( suma kontrolna )

 

Powrót Stron:  1