MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.

Dostawa do obiektów MOSiR: tuszu, tonerów i kartridży do urządzeń drukujących, kopiujących i faksu do obiektów MOSiR w roku 2017

Kielce, dnia 22.12.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa do obiektów MOSiR: tuszu, tonerów i kartridży  do urządzeń drukujących, kopiujących i faksu do obiektów MOSiR
w roku 2017

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


Globo Group

ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 13 500,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 5 162,38 zł ( suma kontrolna)

Oferta z najniższą ceną: 5 162,38 zł ( suma kontrolna)

 

Oferta z najwyższą ceną: 5 225,04 zł ( suma kontrolna)

Dostawa wody mineralnej dla pracowników MOSiR w 2017 i 2018 r.

Kielce, dnia 07.12.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa wody mineralnej dla pracowników MOSiR w 2017 i 2018 r.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę do 5-u wykonawców

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.12.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Hurtownia Wód Mineralnych

Marpol Marcin Kaczmarski

ul. Pryferyjna 12

25-562 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 23 857,20  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %):  25 977,84 zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  25 977,84 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 25 977,84  zł brutto

Dostawę sprzętu teleinformatycznego i nagłośnieniowego wraz z wykonaniem sieci instalacyjnej na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – w związku z organizacją w roku 2017 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej U-21

Kielce, dnia 28.10.2016 r.


OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty
30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawę sprzętu teleinformatycznego i nagłośnieniowego wraz z wykonaniem sieci  instalacyjnej  na Stadionie Piłkarskim   przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach – w związku z organizacją w roku 2017 Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  U-21

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU "Akces" Marek Mroziński ul. Kielecka 81 Promnik, 26-067 Strawczyn

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 83 000,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 98 707,50 zł

2.       Oferta z najniższą ceną: 98 707,50 zł

Oferta z najwyższą ceną: 138 928,50 zł

 

Dostawa i montaż piłkochwytów na boisko piłkarskie ul. Kusocińskiego 53

Kielce, dnia 10.11.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż piłkochwytów na boisko piłkarskie ul. Kusocińskiego 53

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Sport Transfer Karolina Bałuk

Jawornik 564

32-400 Myślenice

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 25 203,25  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 28 392,47 zł

Oferta z najniższą ceną: 28 392,47 zł

Oferta z najwyższą ceną: 32 000,00 zł

Dostawy artykułów biurowych, w tym papieru do ksero i drukowania do obiektów MOSiR w roku 2017

Kielce, dnia 07.10.2016 r.

   

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawy artykułów biurowych, w tym papieru do ksero i drukowania do obiektów MOSiR w roku 2017

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Globo Group ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 7 500,00 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 630,42 zł brutto ( suma kontrolna )

Oferta z najniższą ceną: 630,42 zł brutto ( suma kontrolna )

Oferta z najwyższą ceną: 752,35 zł brutto ( suma kontrolna )

 

 

Dostawa technicznych koszulek biegowych wraz z nadrukiem dla uczestników imprezy biegowej pn. „5 Kielecka Dycha”

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II.NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa technicznych koszulek biegowych wraz  z nadrukiem dla uczestników imprezy biegowej pn. „5 Kielecka Dycha”

- dostawa 600 sztuk koszulek z wymaganym nadrukiem, w rozmiarach : XS, S, M, L, XL, XXL dla uczestników imprezy organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji          w Kielcach.

III.RODZAJ ZAMÓWIENIA : dostawa

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV.DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.09.2016r.

V.LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI.LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Feelgood Sp. z o. o. ul. Turystyczna 2, 31-213 Kraków

VIII.SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 8 796,00

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 80%): 9 210,24

Oferta z najniższą ceną: 9 210,24

Oferta z najwyższą ceną: 9372,60

2.       INNE: JAKOŚĆ( miękkość, wykonanie)  (20%)   

Oferta z najlepszą jakością: 20 pkt

Oferta z najniższą jakością: 19 pkt

 

Powrót Stron:  1