MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Informacje o udzieleniu zamówienia w okresie od 01.08.2016 r. - 31.12.2016 r.

Szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian modułu lekkoatletycznego – Hala Legionów ul. L. Drogosza 2

Kielce, dnia 13.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty
30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Szpachlowanie i malowanie sufitów i ścian modułu lekkoatletycznego – Hala Legionów ul. L. Drogosza 2

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : robota budowlana

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Budowlane Prace Izolacyjne

Tyrała Jan

26-035 Raków

Ociesęki 87


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT):  26 010,67 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 31 567,31 zł brutto

Oferta z najniższą ceną:  31 567,31 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 32 541,94 zł brutto 

Wymiana zniszczonych drzwi głównych wejściowych do obiektu oraz malowanie ścian i sufitu w salce rozgrzewki znajdującej się na terenie obiektu MOSiR Kielce – Hala Sportowa ul. Krakowska 72

Kielce, dnia 01.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiana zniszczonych drzwi głównych wejściowych do obiektu oraz malowanie ścian i sufitu w salce rozgrzewki znajdującej się na terenie obiektu MOSiR Kielce – Hala Sportowa ul. Krakowska 72

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : robota budowlana

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

AGA – MAR  Waldemar Lesiak

ul. Wapiennikowa 45/3

25-105 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT):  37 493,05 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 45 270,16 zł brutto

Oferta z najniższą ceną: 45 270,16 zł brutto

Oferta z najwyższą ceną: 46 532,60 zł brutto

 

Wykonanie systemowego ogrodzenia boiska piłkarskiego, czyszczenie rowu odwadniającego boisko oraz roboty towarzyszące na obiekcie: Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

Kielce, dnia 12.10.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie systemowego ogrodzenia boiska piłkarskiego, czyszczenie rowu odwadniającego boisko oraz roboty towarzyszące na obiekcie: Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego 53 w Kielcach

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : robota budowlana

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Remontowo – Budowlana Rafał Zawrzykraj

os. Kaniów ul. Gajowa 12, 26-050 Zagnańsk

VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT):  95 991,31 zł

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 117 739,91 zł

Oferta z najniższą ceną: 117 739,91 zł

Oferta z najwyższą ceną: 119 223,43 zł

 

Dodatkowe ocieplenie wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2

Kielce, dnia 10.11.2016 r.

  

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30 000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II. NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dodatkowe ocieplenie wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni DELFIN przy ul. Krakowskiej 2

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA : robota budowlana

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2016 r.

V. LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3

VI. LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

VII. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


EXPERT S.C.

Tyrała Jan , Lesiak Waldemar

ul. Szczepaniaka 29

25-118 Kielce


VIII. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 40 643,67  

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY( 100 %): 49 851,13 zł

Oferta z najniższą ceną: 49 851,13 zł

Oferta z najwyższą ceną: 52 841,78 zł

Roboty malarskie w sali modułu lekkoatletycznego – Hala Legionów ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości w zł poniżej równowartości kwoty 30000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676796; 41 3676716, faks 41 3676913.

II.NAZWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Roboty malarskie w sali modułu lekkoatletycznego – Hala Legionów ul. Leszka Drogosza 2 w Kielcach

III.RODZAJ ZAMÓWIENIA : Roboty budowlane.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: zapytanie ofertowe o cenę

IV.DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2016.

V.LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

VI.LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

VII.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BAJA Andrzej Szymański

25-128 Kielce ul. Chodkiewicza 38

VIII.SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (bez VAT): 32 481,61 PLN.

IX. INFORMACJA O KRYTERIACH OCENY OFERT:

1.       CENA WYBRANEJ OFERTY(100%): 39 582,24

Oferta z najniższą ceną: 39 582,24

Oferta z najwyższą ceną: 42 067,11

2.       INNE  (0)  :  nie dotyczy

Powrót Stron:  1