MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
Wynajem lokali

Dot. postępowania prowadzonego w trybie" przetarg nieograniczony” na wynajem punktu gastronomicznego w budynku Hotelu Maraton, przy ul. Drogosza 1 w Kielcach
Data dodania: 2020-02-03
Data modyfikacji: 2020-02-10

Ogłoszenie o wyborze oferty

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach zawiadamia, że, spośród trzech ofert, złożonych na  najem lokalu gastronomicznego, znajdującego się w budynku Hotelu Maraton, przy ul. Drogosza 1 w Kielcach, została wybrana  oferta z najwyższą ceną, firmy:

LED AD Eleonora Zielonko , 25–561 Kielce, oś. Sieje 3/50

za cenę 4 251,61 zł netto miesięcznie tj. 11,00zł / 1m²

Załączniki:
Powrót