MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Widowiskowo Sportowa - Cennik usług

  1. HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA UL. ŻYTNIA 1

   

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena brutto
  w zł/ 60 minut

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

   

  110,00/godz.

  2

  Wynajem Hali na zajęcia sportowe – szkoły niepubliczne, uczelnie wyższe – boisko główne

  90,00/godz.

  3

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce biorących udział we współzawodnictwie sportowym – boisko główne

  60,00 /godz.

  4

  Mecze ligowe grup młodzieżowych i stowarzyszeń sportowych gminy Kielce

  200,00/mecz

  5

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na mecz lub zawody 

  I Liga - 750 /mecz

  II Liga – 550/mecz

  III Liga –350/mecz

   

  6

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na spartakiady sportowe, sparingi, turnieje, spotkania o charakterze religijnym, imprezy studenckie, szkolne, zakładowe itp.

  250,00/godz.

   

  7

  Cena za korzystanie z parkietu głównego wraz z szatniami i widownią hali na artystyczne imprezy masowe (koncerty, recitale, itp.), wystawy, targi, giełdy

  -  za  pierwszy  dzień

  -  za następny dzień

   

   

   

  5.000,00/dzień

  3.000,00/dzień

  8

  Impreza estradowa (koncert, recital, kabaret)

  3 500,00 – 4 500,00

  9

  Imprezy artystyczne do 3 godzin z nagłośnieniem

  - każda następna

  2 000,00/ za 3 godz.

           150,00 /godz.

  10

  Wynajem sceny na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taneczne

  33,00 –45,00/godz.

  11

  Wynajęcie Sali konferencyjnej/bankietowej.

  65,00 /godz.

  12

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

  Bezpłatnie po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

   

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może
  w uzasadnionych przez  usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.  Wstecz