MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Hala Sportowa - Cennik

  2. CENNIK ZA WYNAJEM HALI SPORTOWEJ 

   

  L.p.

  Przedmiot usługi

  Cena brutto w zł.
  /60 minut

  1

  Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla zrzeszonych i  niezrzeszonych seniorskich grup sportowych oraz zakładów pracy.

   

  120,00

  2

  Treningi i zajęcia sportowe dla młodzieżowych klubów i stow. sportowych, biorących udział we współzawodnictwie  sportowym.

   

  60,00

   

  3

  Tenis ziemny:

  - 2 korty  - całe boisko główne 

  - 1 kort ½ boiska głównego

   

  120,00

  60,00

  4

  Najem mat do sportów walki

  60,00

  5

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne  – szkoły publiczne, niepubliczne i uczelnie wyższe: boisko główne

   

  100,00

  6

  Wynajem hali na spartakiady sportowe:

  boisko główne

   

  220,00

  7

  Mecze ligowe  grup młodzieżowych   i stowarzyszeń  sportowych   

  200,00

   

  8

  Wynajem hali na cele komercyjne: targi, wystawy itp.:

  - 1 dzień,

  - 2 dni,

  - 3 dni

   

  2 000,00 – 2 500,00

  3 000,00 – 3 500,00 

  4 000,00 – 4 500,00

  9

  Najem sali konferencyjnej na terenie Stadionu Piłkarskiego

  50,00

  10

  Najem małej salki do sportów walki

  20,00

  11

  Hala Sportowa „Tanie Niedziele” (od godziny 8.00 – 16.00)

  60,00

  12

  Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla grup weteranów i grup weteranów poszkodowanych

  Bezpłatnie, po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego. Grupa nie składająca się wyłącznie z weteranów jest obciążana wg. cennika.

   

  1. Podane ceny zawierają podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  2. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora zarządzający obiektem może
  w uzasadnionych przez  usługobiorcę przypadkach, udzielić zniżki od ustalonych cen.

     Wstecz