MIEJSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI W KIELCACH
  KALENDARZ IMPREZ
  Cennik

  Pływalnia FOKA - Cennik

   

  Cennik  wejść  jednorazowych

   

  BILET

  Cena brutto w zł za

  60 min./ 1osobę

  Dopłata po przekroczeniu 60 min co 5 min 1/10 opłaty podstawowej

  NORMALNY

  10,00 zł

  1,00 zł

  ULGOWY

  8,00 zł

  0,80 zł

  GRUPOWY (min. 10 osób)

  7,00 zł

  ---

  RODZINNY

  7,00 zł

  0,70 zł

  KARTA SENIORA

  3,00 zł

  0,30 zł

  Korzystanie z  jednego toru (max. 6 osób)

  55,00 zł

  5,50 zł

  Dodatkowe usługi             

  Korzystanie z pływalni przez zorganizowane grupy sportowe  /trening min. 2 razy dziennie/

  2,00 zł

  -----------

  Program nauki pływania dla  Szkół Podstawowych
  /U.M. Kielce/

  Zgodnie z ustaleniami

  Wydziału EKiS U.M. Kielce

  Korzystanie z pływalni przez  Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe  /gr. zorganizowane/

  5,00 zł

  ---

  Korzystanie z pływalni przez  Szkoły Wyższe

  /gr. zorganizowane/

  6,50 zł

  ---

  Wynajem małego basenu ( gr. zorganizowane min. 6 osób)

  150,00zł/ godzinę

  Wynajem połowy małego basenu

  75,00zł/ godzinę

  Wynajem basenu na zawody sportowe 

  350,00 zł /godzinę

   

  Ceny brutto.

  Rozliczanie pobytu na basenie - jednorazowo w kasie podczas wyjścia z pływalni.

  Dzieci do lat 6 – wstęp bezpłatny. Wstęp dziecka jest możliwy wyłącznie pod opieką  osoby dorosłej z wykupionym biletem wstępu. Bezpłatny wstęp nie dotyczy dzieci  biorących udział w zajęciach komercyjnych nauki:  pływania, nurkowania, itp.

  Weteran i weteran poszkodowany – wstęp bezpłatny po okazaniu legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

  Bilet ulgowy – uczniowie, studenci, renciści i emeryci, działacze opozycji antykomunistycznej,
  za okazaniem odpowiedniego  dokumentu uprawniającego do zniżki.

  Bilet grupowy – opiekun gratis.

  Bilet rodzinny - dotyczy rodzin: rodzice +1 dziecko, rodzice +2 dzieci, których nie obejmuje Karta Dużej Rodziny. Na bilet rodziny mogą wejść wyłącznie oboje rodzice + dzieci.  Nie obowiązuje w przypadku, kiedy na basen przychodzi 1 rodzic z 1 lub 2 dzieci. Obowiązuje od piątku do niedzieli.

  Za zgubienie paska - opłata 100 zł.

   

  Ulgi dla  osób niepełnosprawnych: 

  I stopień niepełnosprawności – znaczny – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu, jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

  II stopień niepełnosprawności – umiarkowany – osoba, która przedłoży legitymację z tym stopniem, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności ma prawo do korzystania z basenu po wykupieniu biletu ulgowego.

  III stopień niepełnosprawności – lekki – osobie, która przedłoży legitymację z tym stopniem wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności nie przysługuje zniżka na zakup biletu ulgowego.

  Stopień niepełnosprawności – dzieci do lat 16 – osoba, która przedłoży legitymację, wydaną przez Miejski lub Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, ma prawo do bezpłatnego korzystania z basenu.  Jej opiekun również korzysta z basenu  bezpłatnie.

   

  Cennik Karnetów

  KARNET

  Cena

  Wartość naładowania (gratis %)

  STANDARD

  50,00 zł

  55,00 zł (10 %)

  STANDARD

  100,00 zł

  115,00 zł (15 %)

  AQUAMAX

  300,00 zł

  360,00 zł (20 %)

  VIP

  800,00 zł

  1040,00 zł (30 %)

   

  Opłata jednorazowa za wydanie karnetu:  20 zł.

   

  Kursy

  Rodzaj zajęć /zajęcia 45 minut/

  Cena

  Nauka pływania – przedział wiekowy do lat 18

  20,00 zł

  Nauka pływania –  do lat 18

  (drugie dziecko w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

  15,00 zł

  Nauka pływania –  do lat 18

  (trzecie dziecko i każde następne w rodzinie na zajęciach z nauki pływania)

  12,00 zł

  Nauka pływania dla dorosłych  (powyżej lat 18)/

  25,00 zł

  Dzieci do lat 16 ze stopniem niepełnosprawności

  bezpłatnie 

  Aerobik w wodzie

  20,00 zł

   

  1. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Kierownik Pływalni może  wprowadzać akcje promocyjne zmieniające obowiązujący cennik w celu  podniesienia frekwencji oraz przychodów z  basenu.
  2. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia wszelkiej działalności marketingowej
   i zarobkowej bez zgody Kierownika Pływalni.
  3. Dyrektor MOSiR lub upoważniony przez Dyrektora Zarządzający obiektem może
   w uzasadnionych przypadkach udzielić zniżki od ustalonych cen.


  Wstecz